Organisme de formation agréé par arrêté ministériel du 10.08.2016

Aarbechtsgruppen & Experten

D’Aarbechtsgruppen bestinn aus SLP Memberen an/oder Vertrieder vun aneren Associatiounen oder Disziplinnen déi hiert Fachgebitt vertrieden an dem Verwaltungsrot hir Expertise zur Verfügung stellen.

Jiddereen, deen um Deelhuelen un esou enger Aktivitéit interesséiert ass, ass häerzlech invitéiert, sech bei engem vun de Koordinateuren vum jeeweilegen Aarbechtsgrupp ze mellen.

Doriwwer eraus kënne weider SLP Memberen, déi  besonnesch Erfahrung an Expertise hunn, bei Froen zu hirem Domaine kontaktéiert ginn.


Aktif Arbechtsgruppen vun der SLP:

GT Neuropsychologie

  • Claire Pauly (coordinatrice) Kontakt

GT Office National de l’Enfance ONE

  • Dr Michèle Bellion (coordinatrice) Kontakt

GT Psychologie en milieu scolaire

GT Psychothérapie

  • Anna SCIAMANNA (coordinatrice) Kontakt

GT Psychologie du travail

  • en projet


Bei Froën zu:

Disaster an Crisis Psychology

Sportpsychologie

Verkéiers-, Trafficpsychology

Interkulturell Psychologie

Copyright © SLP - project by Addedsense - photo credits