Organisme de formation agréé par arrêté ministériel du 10.08.2016

Solidarité Jeunes asbl est à la recherche de psychologues

Solidarité Jeunes a.s.b.l  mat senge Foyeren a senge Servicer am Déngscht vu jonke Leit an hire Familljen

engagéiert:

  • fir säi Service Psychologique am Haus 13 sud zu Bieles:

1 Psycholog (m/w) fir direkt oder no Ofsprooch

CDI – 30 Stonnen – Kollektivvertrag CCT-SAS

 Fir therapeutesch Aarbecht mat Kanner a Jugendlecher, déi deelweis traumatesch Erfarungen gemaach hunn.

Eng zousätzlech psycho-therapeutesch/psycho-affectif Ausbildung vu  minimum 300 Stonnen ass obligatoresch.       

  • Fir säi Service Thérapeutique Impuls:

1 Psycholog (m/w) fir direkt oder no Ofsprooch

CDI – 40 Stonnen – Kollektivvertrag CCT-SAS

 Fir therapeutesch Aarbecht mat Jugendlechen, Familljegespréicher,  Gruppeninterventiounen a Formatiounen.

Eng zousätzlech systemesch oder anert psycho-therapeutesch Ausbildung ass vu Virdeel.

 

Weider Konditionuen & Candidature fann Dir hei Annonce presse 3.11 Solidarité Jeunes pdf

                                                                        

 

Copyright © SLP - project by Addedsense - photo credits