Organisme de formation agréé par arrêté ministériel du 10.08.2016

Invitation Présentation: Affer vun enger Strofdot – wat maachen?

De Service d’Aide aux Victimes invitéiert Iech am Kader vun der Semaine de la Santé mentale op eng Presentatioun :

Affer vun enger Strofdot – wat maachen?

Als Service d’Aide aux Victimes si mir do, fir Affer an Zeien vun enger Strofdot, sou wéi hirem Ëmfeld, eng psychologesch / psychotherapeutesch Hëllefsstellung an eng juristesch Begleedung unzebidden.

An eiser Presentatioun wäerte mir Iech eise Service virstellen. Mir wäerten op de psychologeschen Impakt vun engem Trauma, den Ëmgang mat traumateschen Erliefnisser an d’Behandlung vun traumabedéngte Stéierungen agoen.

 

Wéini ? Den 12. Oktober 2022 vu 17:00 bis 18:30

Wou ? Service d’Aide aux Victimes (SCAS)                                          

            12-18, rue Joseph Junck
1839 Luxembourg

Wann Der un deser Presentatioun deelhuele wëllt da mellt  Iech un ënnert scas-sav@justice.etat.lu    (D’Platze si begrenzt)

Copyright © SLP - project by Addedsense - photo credits