Organisme de formation agréé par arrêté ministériel du 10.08.2016

Weiderbildung Palliative Care & Begleedung um Liewensenn fir Psychologen

Omega 90 presentéiert Iech:

WEIDERBILDUNG AN PALLIATIVE CARE AN FIR D’BEGLEEDUNG UM LIEWENSENN FIR PSYCHOLOGEN

 

D’ZIELER VUN DER FORMATIOUN SINN :

• Méiglechkeeten vun der psychologeschen Begleedung vun Palliatifpatienten an hiren
Angehörigen an der Krankheetsphase, am Stierwen an an der Trauer kenneleiren

• Dei verschidden Acteure vum Reseau Palliative Care zu Lëtzebuerg kenneléieren an begéinen
• De legale Kader vun Palliative Care mat der Patienteverfügung, den Bestëmmungen zum Liewensenn an Euthanasie kenneléieren

 

 6.10.2023 – 7.10.2023 – 10.11.2023 – 11.11.2023 – 24.11.2023

 

D’Formatioun ass a fënnef Deeg, vun 9.00-17.00, mat enger gesamter Stonnenzuel vun 40 Stonnen.
D’ Deelhuelen an all 5 Deeg ass obligatoresch fir déi Errechung vun engem Certificat.
D’Formatioun fënnt bei Omega 90, – 2, rue de Chiny – 1334 Luxembourg statt.
D’Plazen vun den Participanten sinn op 16 limitéiert an d’Formatioun ass interaktiv.
Aschreiwen kann een sech iwwert den Site www.omega90.lu vum 1. August un.
D’Formatioun kascht 505 Euro.
D’Formatioun ass op Lëtzebuergesch.

Fir weider Informatiounen kënnt Dir gären Dipl.Psych. Martina Thill (martinathill@omega90.lu)
kontaktéieren.

Weiderbildung an Palliative Care an fir dBegleedung um Liewensennfir Psychologen

Copyright © SLP - project by Addedsense - photo credits