Organisme de formation agréé par arrêté ministériel du 10.08.2016

Fir de Psycholog

F: Wéi kann ech eng Plaz als Psycholog fannen?

F: Wat sinn d’Viraussetzungen fir eng Tätegkeet als Psycholog am öffentlechen Déngscht?

F: Wat sinn d’Viraussetzungen fir eng Tätegkeet als Psycholog am privaten Secteur?

F: Wat sinn d’Viraussetzunge fir als  Psycholog “en libéral” ze schaffen?

Ä: Äntwerten op des 4 Froen sinn SLP Memberen virbehalen.

Eng Memberschaft an der SLP ass an all dësen Situatiounen eng Plus-Value (duerch déi zousätzlech Attestatioun vun den Diplomer duerch d’SLP & de Respekt vum Ethik Code).

Als aktiven SLP Member kënn Dir zousätzlech an eisem  SLP Annuaire des Psychologues et des Psychothérapeutes Äre Profil annoncéieren a Publicitéit fir Är Déngschtleeschtung maachen.

 


Dossier Psychothérapie

  1. FAQ Psychothérapie
  2. Demande d’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute
  3. Historique

FAQ Psychothérapie

F: Ass d’Psychotherapie zu Lëtzebuerg gesetzlech geregelt?

Ä: Jo d’Psychotherapie as an engem Gesetz vum 24ten Juli 2015 geregelt, deemno daerfen nëmmen nach autoriséiert Psychotherapeuten den Titel benotzen an och, à titre principal, Psychotherapie exercéieren . Psychotherapeutengesetz.

F: Ginn psychotherapeuteschen Akten vun der CNS rembourséiert?

Ä: Am Moment (Abrëll 2018) laafen d’Verhandlungen tëscht der CNS an der FAPSYLUX betreffend de Remboursement vun psychotherapeuteschen Akten. Mir hoffen dat dës erfollegräich bis Enn 2018 ofgeschloss kënne ginn.

F: Wee bitt psychotherapeutesch Servicer un?

Ä. E Psychotherapeut ass gemengerhand e Medeziner oder Psycholog, deen eng erweidert fachlech Ausbildung an Psychotherapie (i.e. Kognitiv-behavioral, psychodynamesch a systemesch Therapie), zur Behandlung vu psycheschen an (psycho-)somatesche Stéierunge gemeet huet.

N.B. Eng Ausbildung an der Psychotherapie ass KEEN integrale Bestanddeel vun de Léierpläng an der Medezin oder Psychologie, mee setzt fir déi zwee Beruffer eng Ausbildung (mat superviséierter Praxis) nom Studium a spezialiséierten Ausbildungsinstitutioune viraus (i.e. weiderféierend Ausbildung a psychotherapeutesche Methoden) oder un Universitéiten (i.e. weiderféierende Studium an Psychotherapie). Säit dem 24ten Juli 2015 gëtt et zu Lëtzebuerg e gesetzleche Kader, wat heescht, dass déi grondleeënd Qualifikatioun vu Psychotherapeuten iwwert e Gesetz geregelt sinn an et sou enger steigender Zuel vu selbsternannten “Psychotherapeuten” ouni adequat medizinesch/psychologesch Kenntnisser an Psychopathologie (inklusiv Psychodiagnostik) et onméiglech mécht, hir Servicer weider unzebidden.

Dofir géinge mir deene Leit, déi op der Sich no psychologescher Hëllef oder Ënnerstëtzung sinn, uroden, den SLP Annuaire des Psychologues et des Psychothérapeutes ze konsultéieren.

F: Wann ech Psychotherapeut wëll ginn, wat fir eng Methoden an Formatiounen sinn unerkannt?

Ä: Am Moment ass et net méiglech, eng präzis Lëscht vun unerkannten Formatiounsplatzen opzeféieren. Mir reféreien op den Artikel 4 vum Psychotherapeutengesetz.

Hei nach de Link op den Site vun der Santé.lu an eng Brochure vum Cedies zum Studium vun der Psychologie an der Psychotherapie  psychologue-2016

Demande d’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute

Le Conseil d’Administration de la Société Luxembourgeoise de Psychologie invite ses membres psychologues respectant les critères d’admissibilité à la fonction de psychothérapeute et voulant exercer en tant que psychothérapeute de remplir et d’envoyer au ministère de la santé leur demande d’autorisation, téléchargeable ici .

Le règlement en question est téléchargeable ici.

HISTORIQUE

La chambre des députés a voté le 20 mai 2015 la Loi portant création de la profession de psychothérapeute. Cette Loi a été publiée au Mémorial le 21 juillet et est entrée en vigueur le 24 juillet 2015. Le texte intégral de cette Loi peut être téléchargé ici.

Le Conseil d’Administration de la Société Luxembourgeoise de Psychologie (SLP) a participé aux débats qui ont animé l’élaboration de cette Loi, en envoyant des avis officiels au Conseil d’État et à la Commission parlementaire de la Santé. Les avis sont téléchargeables sous les liens suivants :

Ladite Loi a prévu la création d’un conseil scientifique dont l’objectif est de définir les méthodes de psychothérapie reconnues au Luxembourg, de participer à l’élaboration du curriculum de formation au Luxembourg, de fournir de son propre chef ou à la demande du ministre des avis sur toutes les matières en relation avec la psychothérapie au Luxembourg et de participer à la procédure de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres étrangers relatifs à la profession de psychothérapeute et à la formation psychologique de base.

Conformément à l’article 6, le conseil scientifique est composé de quatre psychothérapeutes, dont deux détenteurs d’un master en psychologie, deux détenteurs du titre de formation de médecin, d’un représentant de la discipline « psychologie » de l’Université du Luxembourg, d’un médecin spécialiste soit en psychiatrie soit en psychiatrie infantile soit en neuropsychiatrie.

Le Conseil d’Administration de la SLP a sollicité son groupe de travail « Psychothérapie » à élaborer un profil idéal de psychologues à nommer dans ce conseil scientifique. La SLP a adressé en date du 9 juin la proposition de profil au collège médical et a reçu une réponse positive en date du 24 juin 2015 (voir lettre définition du profil envoyée au collège médical).

Le Conseil d’Administration de la SLP a invité ses membres à postuler comme candidat au sein du conseil scientifique (voir la lettre envoyée aux membres à ce sujet). Les premiers candidats retenus et proposés par le Conseil d’Administration de la SLP au collège médical et nommés par la Ministre de la Santé ont été le Dr Nathalie KIPGEN (Centre François Baclesse) et le Dr Gilles MICHAUX (Zitha Gesondheetszentrum)


Le remboursement des actes psychothérapeutiques est à présent la suite logique de cette Loi et c’est dans cet esprit que le Conseil d’Administration de la SLP avait entamé des pourparlers visant la négociation des actes psychothérapeutiques et leur tarification avec la CNS. Après d’âpres discussions au sein de la SLP, il a été décidé au final en AGE en janvier 2017 de constituer avec d’autres associations un groupement représentatif de psychologues-psychothérapeutes en vue des négociations avec la CNS , la FAPSYLUX.

Début 2018, les négociations entre la FAPSYLUX et la CNS ont débutées.

Ci-joint 2 rapports de la FAPSYLUX:  2018 Info Point 23 Collège médical   2018 Rapport activité FAPSYLUX

Malheureusement, aucun accord n’a pu être trouvé (juin 2018). Il en résulte qu’une procédure de médiation sera entamée sous peu (été/automne 2018)

Ci-joint un reportage d’actualité sur la radio 100,7   https://www.100komma7.lu/article/aktualiteit/keen-accord-tescht-fapsylux-an-cns

 


Dossier Exonération TVA pour actes de santé publique

Update 09.2017

Extrait Newsletter 3-2017

Chers membres, nous avons le plaisir de vous annoncer que suite à des échanges avec la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines, un de nos membres du conseil d’administration s’est vu accorder une exonération de la TVA pour la facturation de ses actes psychothérapeutiques. Par conséquent, nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller/comptable afin d’adapter vos déclarations de la TVA en fonction. Notez que cette exonération ne concerne que les actes de santé publique et ne vaut pas pour les autres actes réalisés par des psychologues (tests psychologiques, formation, coaching, etc.).

Update 04.2018

Extrait aus dem Exposé vum Maître Jean Philippe LAHORGUE, Avocat à la Cour, deen mir op d’AG agelueden haten.

De Maître LAHORGUE huet eng vun eise Memberen an engem Rechtsträit mat der Administration de l’Enregistrement et des Domaines (AED) betreffend d’Exonératioun vun der TVA vun psychologesch an psychotherapeutesch Akten vertrueden. De Rechtsträit huet sech iwwert e puer Joëer gezun, d’AED wär nom éischten Uerteel (Oktober 2015) an Appel gaangen an huet och am Appel verluer.

D’Essenz vum Jugement seet Folgendes: Psychologesch an psychotherapeutesch Akten vun Psychologen zum Zweck vun der Santé publique sinn betreffend d‘TVA als exoneréiert unzegesinn, wann dës Dérogatioun och fir aner „Opérateuren“ an demselwechten Aktivitéitssecteur gëllt (zB. wéi fir eng Consultatioun beim Dokter). « Le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des opérateurs économiques effectuant les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA ». D’Uerteel huet ebenfalls festgehal, dat dëst souwuel fir fräischaffend wéi och fir ugestallten Psychologen gëllt. « La disposition n’exclue pas du bénéfice de l’exonération les personnes physiques exploitant une entreprise. »

Fir dës Zort vun Akten (Actes de Santé publique) brauch e Psycholog also keng TVA opzehiewen. D‘Mentioun dat dës Rechnung exoneréiert ass, -prestations de soins exonérées de TVA en application de l’article 44 LTVA- muss awer onbedéngt op der Rechnung stoen! De Maître LAHORGUE huet erkläert dat Psychologen, déi just « Actes de Santé publique » maachen, och keng TVA Nummer (méi) brauchen. Dëst gëllt awer natirlech weiderhin net fir aner Prestatiounen vun Psychologen wéi zum Beispill Formatioun, Coaching, Recrutement, asw…

Falls Dir vun dëser Problematik betraff sidd, roden mir Iech mat ärem Conseiller/ Comptabel Kontakt opzehuelen. Am Numm vun eise betraffenen Memberen soen mir dem Mâitre LAHORGUE nach eng Kéier ausdrécklech Merci! Falls Dir seng Servicer braucht, hei seng Kontaktdonnéen:

Maître Jean Philippe LAHORGUE
Avocat à la Cour
10, rue Mathias Hardt
L-1717 Luxembourg
Tél. : (+352) 24 61 30 211

Copyright © SLP - project by Addedsense - photo credits